ETIKETE I RIBONI

Etikete su naljepnice koje se lijepe na proizvode, pakovanja, dokumenta ili druge predmete radi obilježavanja, identifikacije ili informisanja. Etikete mogu biti različitih oblika, veličina, boja i materijala, u zavisnosti od namjene i načina štampe.

Riboni su specijalne folije koje se koriste za štampu etiketa na kolutu. Riboni se sastoje od tri sloja: nosača, premaza i pigmenta. Pigment je onaj koji prenosi boju na etiketu pod uticajem toplote termo glave štampača. Riboni mogu biti različitih vrsta, u zavisnosti od sastava pigmenta i premaza.

Najčešće vrste ribona su:

•  Wax – riboni koji imaju pigment na bazi voska i premaz koji omogućava dobro prianjanje na papirne etikete. Ovi riboni su najjeftiniji i najzastupljeniji, ali imaju slabu otpornost na habanje, vlagu i hemikalije. Wax riboni se koriste za štampu etiketa za proizvode, skladištenje, maloprodaju i druge primjene gde nije potrebna dugotrajnost otiska

•  Wax/Resin – riboni koji imaju pigment na bazi voska i smole i premaz koji omogućava bolje prianjanje na papirne i sintetičke etikete. Ovi riboni su skuplji od wax ribona, ali imaju veću otpornost na habanje, vlagu i hemikalije. Wax/Resin riboni se koriste za štampu etiketa za proizvode, skladištenje, ulaznica, zdravstvene zaštite i druge primjene gde je potrebna srednja dugotrajnost otiska

•  Resin – riboni koji imaju pigment na bazi smole i premaz koji omogućava odlično prianjanje na sintetičke etikete. Ovi riboni su najskuplji i najkvalitetniji, ali imaju najveću otpornost na habanje, vlagu, hemikalije i ekstremne temperature. Resin riboni se koriste za štampu etiketa za proizvode koji su izloženi teškim uslovima rada, kao što su automobilska industrija, elektronika, tekstil i druge primjene gde je potrebna visoka dugotrajnost otiska.