RUČKE ZA NOŠENJE ( CARRY HANDLE)

Carry handle je naziv za ručku koja se može pričvrstiti na paket ili proizvod kako bi se olakšalo nošenje. Može biti izrađena od različitih materijala, kao što su aluminij, plastika ili tkanina.

Karakteristike i prednosti ručke za nošenje  su sigurno držanje, vrhunska izrada, raznovrsnost na velikom broju pakovanja, lako hvatanje, podizanje i nošenje itd.

Namjena carry handle je da olakša ljudima korištenje pakovanja proizvoda. Dizajnirana je tako da pojednostavi i poboljša ergonomiju dizanja i nošenja paketa. Carry handle na potrošačkim pakovanjima dodaje praktičnost i pomaže pri korištenju i lijevanju.

Ručke za nošenje mogu biti i pričvršćene na gotov paket nakon punjenja i zatvaranja, ili u procesu proizvodnje.

Industrije u kojima se koriste ručke za nošenje :

  • Proizvodnja i pakovanje voda.
  • Papirna industrija za nošenje paketa papira.
  • Industrija hrane za kućne ljubimce za vreće sa hranom za pse/mačke.
  • Industrija deterdženata koja pakuje XL pakovanja.