2B VIZIJA I MISIJA

2B Solvent već dugi niz godina uspješno ostvaruje svoju razvojnu strategiju i operativne poslovne ciljeve. Pri tome slijedi jasno definiranu viziju gdje želi biti i na koji način će tamo dospjeti.

2B Vizija

 
Istraživanje i razvoj materijala za pakiranje .

2B Misija

Kontinuirano ulaganje u eco proizvodnju , distribuciju i partnerstvo u Europi.