NRQ Acryl 

Biorazgradiva i ekološki prihvatljiva samoljepljiva pakirna traka bez otapala. Pogodna za korištenje u hladnjačama.

PP Hotmelt

Ekološki prihvatljiva pakirna traka sa ljepilom od sintetičkog kaučuka. Pogodna za zatvaranje recikliranih kartona.

Papirni Eco tape

Ekološki prihvatljiva i reciklirajuća pakirna traka od lakog krep papira. Pogodna za lako pakiranje.

PP Solvent

Pakirna traka izrazite čvrstoće sa ljepilom od prirodnog kaučuka dobivenog iz drveta. Pogodna za strojnu uporabu.

PVC pakirne trake

Samoljepljiva PVC traka visoke razine prijanjanja na različite podloge koja ne ostavlja tragove ljepila nakon uklanjanja sa materijala kao što je plastika.