PROFIL

 
 2B Solvent d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu bavi se proizvodnjom i distribucijom različitih vrsta samoljepljivih pakirnih traka i stretch folija za kućnu i komercijalnu uporabu te distribucijom strojeva za pakiranje i paletiranje.
 
Slijedeći ambicioznu razvojnu strategiju, 2B Solvent stavlja fokus na tehnološko inoviranje i izgradnju tima koji održava snažne partnerske odnose sa kupcima. Stoga se na 2B Solvent listi referenci nalaze najveći proizvodni i trgovački brendovi, a zajedno sa sestrinskom tvrtkom 2B u Bosni i Hercegovini, većinski dio svog proizvodnog output-a izvozi na tržište EU te u zemlje CEFTA-e.

BRZINA I FLEKSIBILNOST

 

Naša distributivna i partnerska mreža nam omogućavaju da isporučimo bilo koju vrstu i količinu proizvoda u najkraćem roku na tržištu, a vlastita proizvodnja da odgovorimo na potrebe kupaca na jednostavan, brz i fleksibilan način. 

POUZDANOST I PARTNERSTVO 

 

Većina našeg tima je uz nas od samih početaka i sa godinama smo izrasli u grupu profesionalaca koji gaje snažnu pripadnost kompaniji i posvećenost našoj misiji. Samo takav tim mogao je izgraditi fer, pouzdane i dugoročne odnose kakve danas imamo sa partnerima i kupcima.

ODRŽIVO 
POSLOVANJE

 

U našoj paleti proizvoda i prodajnoj praksi dominiraju reciklirajuće i ekološki prihvatljive trake i ljepila. Smjernice u našem razvojnom radu i tehnološkim inovacijama su principi održivog poslovanja i standardi očuvanja okoliša..