STABILIZACIJA PALETE

Prilikom transporta robe veoma je bitno da je roba sigurna prilikom transporta i da ne dođe do oštećenja robe prilikom istog.

Razni faktori mogu da stabilizuju paletu kao što su:

•  Težina i raspored tereta na paleti

•  Kvalitet i dimenzije palete

•  Vrsta i količina ambalaže koja se koristi za pakovanje tereta

•  Način slaganja i vezivanja tereta na paleti

•  Uslovi transporta i skladištenja palete

Stabilizacija opterećenja na paletama može se obaviti na mnogo načina. Jedan od najvažnijih zadataka pri transport paleta jeste metoda stabilizacije kako ne bi došlo do oštećenja robe.

Omotavanje, tačnije istezanje natovarene palete folijom jedan je od najčešćih i najbržih načina stabilizacije. Palete se mogu stabilizovati unaprijed rastegnutom folijom, kao i onom koja prethodno nije rastegnuta.

Većina utovara na paleti se mašinski obavlja, pri čemu se, u zavisnosti od mašine, folija prethodno isteže.

Važno je napomenuti da što je nepravilnije i teže opterećenje, folija mora biti deblja i teret mora da bude obavijen sa više slojeva. U takvim slučajevima je potrebna jaka, a opet vrlo tanka, prozirna rastezljiva folija. Budući da je ojačana horizontalnim vlaknima, pri utovaru paleta folija ostaje čvrsta i sprečava se njeno kidanje.

Prednosti streč folije

Pored pogodnosti kao što su jednostavna upotreba i manje otpada, važna prednost ogleda se u tome što ovaj vlaknasti materijal može učini da ušteda pri pakovanju proizvoda bude i do 50%. Ušteda se postiže prilikom osiguravanja robe, jer korišćenjem folije potrebno je manje materijala za obezbjeđivanje proizvoda, što podrazumijeva i manje posla. Time se troškovi po paleti smanjuju, a stabilnost je poboljšana zbog dodatnog jačanja vlakana.

Kada se proizvodi objedine streč folijom, onda se u velikoj mjeri smanjuju troškovi pakovanja pojedinačnih paketa. Pojedinačno pakovanje oduzima više vremena nego kada se obmotava jedinstveni teret. Time se štedi i broj radnih sati, kao i vrijeme koje je potrebno za otpremanje paleta proizvoda. Budući da se tako upakovana roba brže tovari, prevoznička vozila provode manje vremena čekajući polazak, pa se znatno ubrzava prevoz robe od magacina do predviđenog mjesta  za istovar.

Dodatna zaštita koju pruža streč folija

Zatvaranje proizvoda u streč foliju u velikoj meri smanjuje rizik od krađe. Gubitak zapakovane robe je mnogo lakše pratiti ako se otprema u jedinstvenim paketima, a ne pojedinačno. Na ovaj način se smanjuje vjerovatnoća da se određeni predmeti izgube ili ukradu. Takođe, moguće je minimalizovati štetu na proizvodu ako do nje dođe, jer će umotana roba koju premješta viljuškar ili dizalica za palete manje oštetiti robu nego da se ona u labavim kutijama ručno prenosi.