TRAKE ZA ZAŠTITU

Različite dimenzije samoljepljivih traka za zaštitne radove u komercijalnoj i kućnoj uporabi.