Kvaliteta pakirnih traka i njihova primjena

 • 17.05.2020

  Kvaliteta pakirnih traka i njihova primjena

  NRQ pakirna traka je danas najkvalitetniji proizvod na tržištu jer se može primijeniti u svim industrijama.
  Pakirna traka podobna za rad na temperaturama -25 do +120C
  Pakirne trake dostupne u svim bojama i sa mogućnošću tiska, trake su bešumne prilikom odmotavanja.
  Tisak se radi sa sendvič tehnologijom tako da je tisak u sredini i maksimalno zaštićen.

  PVC pakirne trake imaju istu kvalitetu i primjenu kao i NRQ pakirne trake.
  Zbog nedostatka PVC sirovine na tržištu proizvod je dosta skuplji od NRQ pakirne trake što je i jedini nedostatak ovoj pakirnoj traci.  
  Dostupna u bijeloj, smeđoj (havana) i prozirnoj boji.  

  Solvent pakirna traka (PPR) je proizvod sa Polipropilenskom folijom i ljepilom od prirodnog kaučuka (solventa).
  Pakirna traka je podobna za rad u prašini (npr. u proizvodnji pločastog namještaja) i ima dobro ljepljenje na reciklirane kutije..
  Pakirna traka podobna za rad na temperaturama -25 do +120C 
  Dostupna u bijeloj, smeđoj (havana) i prozirnoj boji.

  Akrilna pakirna traka je proizvod za široku proizvodnju za pakiranje lakih i srednje teških paketa.
  Pakirna traka podobna za rad na temperaturama -20 do +120C   
  Dostupna u bijeloj, smeđoj (havana) i prozirnoj boji.  
   
  Hotmelt (HM) pakirna traka je proizvod razvijen za konditorsku industriju za pakiranje lakih i srednje teških paketa.
  Pakirna traka podobna za rad na temperaturama -5 do +120C   
  Dostupna u bijeloj, smeđoj (havana) i prozirnoj boji.